Events . . .Performances . . .Veranstaltungen

während unserer Ausstellungen
___________________________________________________________________

2018/2019

W I N T E R - K U N S T P A U S E


2019


FEBRUAR


FR 15. . . . . . . . . 19:00 Vernissage: Chinesische aktuelle Malerei
. . . . . . . . . . . . . . Jian Huang, Jiayong Yang, Shu Chen, Xiuyuan ChenMÄRZAPRIL
FR 05. . . . . . . . . 19:00 Multivisionsshow: Reise in die Antarktis
. . . . . . . . . . . . . . Eva & Hartmut Diegel